การตั้งครรภ์

 

 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าท้อง และ ท้องได้กี่เดือนแล้ว?

  ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์และเมนส์ไม่มา อาการคลื่นใส้ คัดหน้าอก หรืออ่อนเพลียล้วนเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการท้อง การทำอุลตร้าซาวด์ หรือการตรวจการตั้งครรภ์เป็นวิธีเดียวที่จะรู้ได้โดยทันทีว่าเราท้องหรือไม่… Read more »

 • อายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะทำแท้งด้วยยาได้ ?

  คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ Read more »

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำแท้งด้วยยาหลังจาก 10 สัปดาห์แรก ?

  คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ถ้าคุณตั้งครรภ์นานเกินกว่า 12 สัปดาห์ และยังคงจะใช้ยาเพื่อทำแท้ง ยาก็ยังจะทำงาน และนำไปสู่การแท้ง แต่จะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น และทำให้คุณมีโอกาสต้องไปพบแพทย์มากขึ้นในภายหลัง… Read more »

 • ถ้าคุณไม่ได้ท้องแต่ได้กินยานี้ไปแล้ว ?

  ถ้าคุณไม่ได้ท้องแต่ได้กินยานี้เข้าไป ยาจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่จะเกิดอาการข้างเคียงของยาตามปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือมีไข้ต่ำ ๆ ในระยะ 24 ชั่วโมง Read more »

 • ระดับของ hCG ในระหว่างตั้งครรภ์เป็นอย่างไร ?

  ระดับของฮอร์โมน hCG ในสัปดาห์ต่างๆ หลังการมีเมนส์ครั้งสุดท้าย (LMP) 3 สัปดาห์ LMP: 5 - 50 mIU/ml 
4 สัปดาห์ LMP: 5 - 426 mIU/ml
 5 สัปดาห์ LMP: 18 - 7,340 mIU/ml
 6 สัปดาห์ LMP: 1,080 - 56,500 mIU/ml
 7 - 8 สัปดาห์ LMP: 7, 650 - 229,000 mIU/ml 
9 - 12 สัปดาห์ LMP: 25,700 - 288,000 mIU/ml
 13… Read more »

 • ถ้าคุณมีกรุ๊ปเลือด RH- ?

  โดยทั่วไปหมอจะแนะนำให้ผู้หญิงที่ทำแท้งด้วยยา หรือแท้งธรรมชาติ หรือคลอดบุตร ให้ฉีดยา แอนติบอดีต่อเลือด Rh negative (ลบ) (แต่ละกรุปเลือดจะแยกออกเป็นบวกหรือลบ เช่น A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, O Rh+, O Rh-)เนื่องจากว่าถ้าตัวอ่อนนั้นมีกรุ๊ปเลือดเป็นบวก… Read more »