จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำแท้งด้วยยาหลังจาก 10 สัปดาห์แรก ?

คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ถ้าคุณตั้งครรภ์นานเกินกว่า 12 สัปดาห์ และยังคงจะใช้ยาเพื่อทำแท้ง ยาก็ยังจะทำงาน และนำไปสู่การแท้ง แต่จะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น และทำให้คุณมีโอกาสต้องไปพบแพทย์มากขึ้นในภายหลัง (กรุณาดูตารางข้างล่างเรื่องภาวะแทรกซ้อนเพื่อทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น) ดังนั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าควรกินยาในห้องรอพบหมอที่โรงพยาบาล หรือในร้านกาแฟที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลมากๆ ในกรณีนี้ ถ้าคุณมีความต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน คุณจะได้อยู่ใกล้สถานพยาบาลและได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว อาการที่เกิดขึ้นจะเหมือนการแท้งโดยธรรมชาติ ถ้าคุณต้องการการดูแลโดยแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะบอกหมอว่าคุณแท้งเองโดยธรรมชาติ เพราะผู้หญิงอาจถูกลงโทษได้ในกรณีที่ทำแท้ง อาการและการรักษาจะเหมือนกันทุกประการ
โปรดจงตระหนักว่าคุณจะเสียเลือด และ มีเนื้อเยื่อออกมาจำนวนมาก เช่นเดียวกับตัวอ่อน (ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์) ซึ่งอาจจะมองเห็นเป็นเนื้อเยื่อ ก็ยังจะทำให้คุณรู้สึกหดหู่ได้อย่างมาก ถ้าคุณไม่มีหนทางอื่นใดที่ดีกว่านี้ การทำแท้งด้วยยาถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากกว่าวิธีการที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำแท้ง เช่น ใช้ของมีคมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ การกลืนกินสารเคมีอันตราย เช่น น้ำยาฟอกขาว หรือการต่อยท้อง ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นอันตรายที่ไม่ควรใช้อย่างยิ่ง !

ข้อมูลพิ่มเติมทางการแพทย์ :

การทำแท้งด้วยยาได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพภายในช่วง 3 เดือนแรก (12 สัปดาห์) และสามารถใช้ได้จนกระทั่งถึง 6 เดือน 13 อย่างไรก็ตาม ในครรภ์ที่มีอายุมากกว่านั้นโอกาสของอาการแทรกซ้อนในการใช้ยาเพื่อทำแท้งยิ่งมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีความจำเป็นต้องได้รับการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือโดยแพทย์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการใช้ยาไม่ได้ผล หรือมีการตกเลือดอย่างหนัก 17 104 105

ระยะเวลาการตั้งครรภ์อัตราของผู้หญิงที่จำเป็นต้องรับการดูแลจากแพทย์ต่อ
0- 49 วัน (0-7 สัปดาห์)2 %
40-63 วัน (7-9 สัปดาห์)2.5%
64-70 วัน (9-10 สัปดาห์)2.7%
71-77 วัน(10-11 สัปดาห์)3.3%
77-84 วัน (11-12 สัปดาห์)5.1%
85-91 วัน (12-13 สัปดาห์)8%

( การได้รับการดูแลต่อโดยแพทย์รวมไปถึงการทำแท้งโดยใช้วิธีการดูดออกสำหรับกรณีที่ยังมีการท้องต่อ หรือแท้งไม่สมบูรณ์ )

สำหรับครรภ์อายุระหว่าง 49 – 64 วัน (7-9 สัปดาห์), ผู้หญิงประมาณ 0.2% อาจต้องได้รับการขูดมดลูกฉุกเฉินกรณีที่ตกเลือด 22 (หรือ 1 ใน 500 คน ของผู้หญิงที่ทำแท้งด้วยยา)
กรณีเช่นนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ยาเพนิซิลินอย่างรุนแรง ( ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต) 57
สำหรับครรภ์อายุระหว่าง 64 – 93 วัน (9-13 สัปดาห์) ผู้หญิงประมาณร้อยละ 0.4 อาจต้องได้รับการขูดมดลูกฉุกเฉินกรณีตกเลือด 20 หรือแม้แต่ครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 13 สัปดาห์ มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 5.2 ที่ต้องรับการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือเนื่องจากยังมีการตั้งครรภ์ต่อหรือแท้งไม่สมบูรณ์)
ในปี พ.ศ.2547 แนวทางเวชปฏิบัติทางคลินิกอ้างอิงตามหลักฐานของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งสหราชอณาจักร กล่าวว่าการทำแท้งด้วยยาไมเฟพริสโตน ร่วมกับ ไมโซโพรสทอล ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเป็นทางเลือกแทนการใช้เครื่องมือสำหรับผู้หญิงที่ทำแท้งในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ 9-13 สัปดาห์ 20
ถ้าผู้หญิงไม่มีทางเลือกอื่นที่ถูกกฎหมาย และไม่ได้ใช้บริการช่วยการทำแท้งที่นี่ เป็นไปได้ว่าเธออาจจะหันไปหาวิธีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใส่ของมีคมเข้าไปในอวัยวะเพศ, การกลืนกินสารพิษเช่นสารฟอกขาว หรือการต่อยท้องเพื่อให้เกิดการแท้ง 32 วิธีการทำแท้งด้วยยาเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าวิธีดังกล่าวนี้เสมอ