การทำแท้งโดยการใช้ยาด้วยยา

คุณควรจะใช้ยานี้อย่างไร ?

หากคุณมีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ วิธีการใช้ยาของคุณจะเป็นดังนี้:

วิธีอื่นๆในการใช้ไมโซพรอสทอล

24 ชั่วโมงหลังจากกลืนไมเฟพริสโตนไปแล้ว การใช้ไมโซพรอสทอลทำได้ถึง 3 วิธีคือ อมใต้ลิ้น เหน็บช่องคลอด…

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลตามเวลา ?

แพทย์แนะนำว่าคุณควรจะใช้ไมโซพรอสทอล 24 ชั่วโมงหลังจากกินไมเฟพริสโตนแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจจะใช้ก่อนหรือหลังนี้ก็ได้…

และถ้าคุณใช้ไมเฟพริสโตน และภายหลังตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ไมโซพรอสทอล ?

ถ้า, ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หลังจากคุณได้กินไมเฟพริสโตนไปแล้วและตัดสินใจว่าคุณจะไม่ใช้ไมโซพรอสทอลตามสูตรยาเพื่อทำแท้ง…

คุณสามารถใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลได้ไหมถ้าคุณยังอยู่ในช่วงให้นมลูก ?

ไม่ควรจะให้นมลูกในระหว่าง 5 ชั่วโมงหลังจากใช้ไมเฟพริสโตนและหลังจากใช้ไมโซพรอสทอล…

จะปลอดภัยไหมที่จะทำแท้งด้วยยาอีก หลังจากที่เคยใช้แล้วครั้งหนึ่งในอดีต ?

ผู้หญิงจะอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์เป็นเวลาประมาณ 40 ปี ผู้หญิงบางคนอาจจะทำแท้งมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะเหตุต่างๆ เช่น…

คุณสามารถกินหรือดื่มได้ในระหว่างกินยาหรือไม่ ?

คุณไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดในช่วงนี้ เพราะอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ…

Why do you only need 4 tablets of Misoprostol after taking Mifepristone?

W hy do we also recommend taking o ne extra dose of 2 Misoprostol 3-4 hours after the first dose? Scientific research…