การตั้งครรภ์

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าท้อง และ ท้องได้กี่เดือนแล้ว?

หากคุณสงสัยว่าคุณท้องอยู่หรือไม่ คุณสามารถใช้ที่ตรวจครรภ์เมื่อเมนส์ขาด…

อายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะทำแท้งด้วยยาได้ ?

คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำแท้งด้วยยาหลังจาก 10 สัปดาห์แรก ?

คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ถ้าคุณตั้งครรภ์นานเกินกว่า 12 สัปดาห์ และยังคงจะใช้ยาเพื่อทำแท้ง…

ถ้าคุณไม่ได้ท้องแต่ได้กินยานี้ไปแล้ว ?

ถ้าคุณไม่ได้ท้องแต่ได้กินยานี้เข้าไป ยาจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่จะเกิดอาการข้างเคียงของยาตามปกติ เช่น คลื่นไส้…

ระดับของ hCG ในระหว่างตั้งครรภ์เป็นอย่างไร ?

ระดับของฮอร์โมน hCG ในสัปดาห์ต่างๆ หลังการมีเมนส์ครั้งสุดท้าย (LMP)

ถ้าคุณมีกรุ๊ปเลือด RH- ?

โดยทั่วไปหมอจะแนะนำให้ผู้หญิงที่ทำแท้งด้วยยา หรือแท้งธรรมชาติ หรือคลอดบุตร ให้ฉีดยา แอนติบอดีต่อเลือด Rh negative (ลบ…