คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าท้อง และ ท้องได้กี่เดือนแล้ว?

หากคุณสงสัยว่าคุณท้องอยู่หรือไม่ คุณสามารถใช้ที่ตรวจครรภ์เมื่อเมนส์ขาด และนับอายุครรภ์ได้โดยการนับจากวันแรกที่เริ่มมีเมนส์เดือนล่าสุดจนถึงวันที่ปัจจุบัน

ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์และเมนส์ไม่มา อาการคลื่นใส้ คัดหน้าอก หรืออ่อนเพลียล้วนเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการท้อง การทำอุลตร้าซาวด์ หรือการตรวจครรภ์เป็นวิธีเดียวที่จะรู้ได้โดยทันทีว่าคุณท้องหรือไม่

คุณสามารถตรวจครรภ์หรือทดสอบการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เมนส์ไม่มาตามปรกติ

แต่หากคุณตรวจครรภ์ก่อนหน้าวันที่เมนส์ขาด ระดับของฮอร์โมนที่ถูกผลิตเนื่องจากการตั้งครรภ์จะต่ำเกินกว่าที่จะแสดงผลในการตรวจสอบและคุณอาจจะได้รับ “ผลที่ผิดพลาด”

การทำอุลตร้าซาวด์ แพทย์จะสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าครรภ์ของคุณนั้นมรอายุครรภ์เท่าไหร่ หรือท้องนานเท่าไหร่แล้ว และแพทย์ยังสามารถประมาณอายุครรภ์โดยไม่ต้องอุลตร้าซาวด์ก็ได้ แต่ที่ตรวจครรภ์หรืออุปกาณ์ทดสอบการตั้งครรภ์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้

นอกจากนี้ผู้หญิงยังสามารถนับอายุครรภ์ได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องรู้ว่าเมนส์ครั้งสุดท้ายของตนเริ่มมาวันแรกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ให้นับวันนั้นเป็นวันแรกมาถึงปัจจุบัน จำนวนวันนั้นจะเป็นจำนวนวันของอายุครรภ์ของคุณ

คุณสามารถใช้ปฎิทินคำนวนการตั้งครรภ์ของเราเพื่อคำนวนและนับอายุครภ์ของคุณว่ามีอายุครรภ์เท่าไหร่/ท้องกี่เดือนแล้ว หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยในปรพเทศของตุณได้และอายุครรภ์ของคุณ ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ เราสามารถช่วยเหลือและให้บริการกับคุณได้เพียงกรอกแบบประเมินสุขภาพของคุณที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม ด้านการแพทย์:

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

มีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาว่าผู้หญิงสหรัฐ และ ผู้หญิงที่อินเดียจะสามารถคำนวนอายุครรภ์ของตัวเองได้หรือไม่ โดยได้มีการเตรียมปฎิทิน และแผ่นงานเพื่อช่วยให้ผู้หญิงคำนวณได้ง่ายขึ้น ผู้หญิงสหรัฐ 98 จาก 100 คน และผู้หญิงอินเดีย 87 ใน 100 คนสามารถคำนวณอายุครรภ์ของตนได้ ผู้หญิง 9 ใน 10 คนสามารถประมาณอายุครรภ์ของตนเองได้อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลเองได้ การวิจัยจึงสรุปว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ต้องการทำแท้งในช่วงสามเดือนแรกในงานวิจัยนี้สามารถคำนวนอายุครรภ์ได้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อยมากจนไม่มีนัยสำคัญทางคลินิคในการใช้ยาเพื่อทำการแท้งได้โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำ ผู้หญิงส่วนใหญ่คาดประมาณอายุครรภ์ได้คลาดเคลื่อนเพียงประมาณหนึ่งสับดาห์ของอายุครรภ์จริง ซึ่งถือว่าทำให้ยังสามารถใช้ยาเพื่อทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ