การดูแลตัวเองหลังทำแท้ง

จำเป็นต้องทำอัลตร้าซาวด์หลังจากทำแท้งด้วยยามั้ย ?

ถ้าคุณไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องอุลตร้าซาวด์หลังจากทำแท้งด้วยยา…

คุณจำเป็นต้องได้รับการปรึกษาด้านจิตวิทยาหลังจากทำแท้งแล้วหรือไม่ ?

ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาหลังจากทำแท้ง ความรู้สึกเสียใจหลังจากทำแท้งเกิดขึ้นน้อยมาก จริงๆแล้ว…

การทำแท้งด้วยยาเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

ไม่ การทำแท้งด้วยยาไม่ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนามะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น

คุณจะยังสามารถท้อง และ มีลูกหลังจากทำแท้งด้วยยาได้หรือไม่ ?

การทำแท้งด้วยยาไม่มีผลต่อความสามารถในการมีลูกอีกในอนาคต ความจริง ถ้าคุณไม่ต้องการจะท้องอีก…

คุณสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์อีกเมื่อไหร่หลังจากทำแท้งแล้ว ?

ที่ดีที่สุดคือการรอประมาณ 4-7 วันหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลแล้วจึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้ง หลังจากทำแท้ง…

หลังทำแท้งแล้ว มีโอกาสท้องอีกทีเมื่อไหร่?

หลังทำแท้งแล้วอีกหลายสัปดาห์กว่าเมนส์จะมา แต่เราสามารถท้องได้ ทันที หลังทำแท้ง เพราะไข่จะตกเวลาไหนก็ได้ ทำให้ท้องได้…

คุณจะป้องกันการท้องไม่พร้อมครั้งต่อไปได้อย่างไร ?

ประมาณร้อยละ 85 ของผู้หญิงที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่และไม่ต้องการใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆ จะท้องภายในหนึ่งปี…