การทำแท้งด้วยยาเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

ไม่ การทำแท้งด้วยยาไม่ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนามะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม:

“การทำแท้งไม่ได้ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น การวิจัยทางระบาดวิทยาที่ไม่สมบูรณ์บางชิ้นมักอ้างอิงว่าการทำแท้งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคต แต่หลังจากทบทวนหลักฐาน การศึกษา ต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว ทั้งองค์การอนามัยโลกและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐ (the National Cancer Institute in the Unites States) เองก็กล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างการทำแท้งและมะเร็งเต้านม” 30