กระบวนการการทำแท้ง

คุณจะเริ่มมีเลือดเมื่อไหร่ และจะใช้ระยะเวลานานเท่าไร ?

ไมเฟพริสโตนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดอาการข้างเคียงใดๆ ก่อนใช้ไมโซพรอสทอล…

ถ้าคุณไม่มีเลือดออกหลังจากทำแท้งด้วยยา ?

ถ้าคุณไม่มีเลือดออกภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากกินยาไมโซพรอสทอล คุณควรจะใช้ยาอีก 2 เม็ด ถ้าคุณยังไม่มีเลือดออก…

คุณสามารถเห็นครรภ์ที่ออกมาได้หรือไม่ (รก, ตัวอ่อน, เลือด) และคุณควรทำอย่างไร ?

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเห็นเลือดและเนื้อเยื่อในผ้าอนามัย หรือในโถส้วม ตัวอ่อน (ที่ตัวเล็กจิ๋ว…

ผลข้างเคียงของการใช้ยาคืออะไร ?

การใช้ยาทำแท้งมักจะทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการปวด และตะคริว รวมถึงการมีเลือดออก เลือดเป็นลิ่ม หรือมีเนื้อเยื่อ…

การทำแท้งที่สำเร็จและสมบูรณ์เป็นอย่างไร และจะรู้ได้อย่างไร ?

การทำแท้งที่สมบูรณ์หมายถึงการที่ร่างกายได้ขับส่วนต่างๆของครรภ์ (เลือด, เนื้อเยื่อ, ตัวอ่อน) ออกไปแล้ว…

อาการแพ้ยาจะมีอาการอย่างไรบ้าง

อาการแพ้อาจทำให้เกิดปฏิกริยาต่อร่างกายในรูปแบบต่างๆ