ถ้าคุณไม่มีเลือดออกหลังจากทำแท้งด้วยยา ?

ถ้าคุณไม่มีเลือดออกภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากกินยาไมโซพรอสทอล คุณควรจะใช้ยาอีก 2 เม็ด ถ้าคุณยังไม่มีเลือดออก และคุณมั่นใจว่าคุณท้อง อาจจะหมายถึงว่าคุณท้องนอกมดลูก หรือคุณกำลังท้องต่อ คุณควรไปอัลตร้าซาวด์ ถ้าคุณมีอาการแรกซ้อน เช่น ไข้ เป็นลม หรือปวดท้องมาก คุณควรจะเข้าจะไปหาหมอทันที เพราะคุณอาจจะมีอาการของท่อนำไข่แตกถ้าคุณท้องนอกมดลูก หมอจะรักษาให้ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำแท้งและจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาชีวิตของผู้หญิงไว้ ถ้าผลการอุลตร้าซาวด์แสดงให้เห็นว่าการตั้งครรภ์ยังดำเนินต่อไป คุณสามารถทำแท้งด้วยยาอีกครั้ง