ยายุติการตั้งครรภ์ แบบกิน เข้าถึงได้ทุกคน

Women on Web ให้ ยายุติการตั้งครรภ์ แบบกิน การเข้าถึงผู้คนทั่วโลก. ขอ Mifepristone + Misoprostol ยาทำแท้ง.

การปรับปรุงล่าสุด สำรวจทั้งหมด

Abortion in South Korea: Ways Forward?

In 2019, the Constitutional Court of South Korea found the criminalization of…

Wrapping up the year with courage and gratitude

Order Pills to Use Now       Order Pills to Use in the Future        Donate    …

The Digital Rights Issue

Order Pills to Use Now       Order Pills to Use in the Future        Donate    …

Women on Web wins Supreme Court case against Spain for censoring abortion website

The website of the international organization Women on Web has been blocked in…

“Women on Web” started providing counselling and medical abortion services in Lithuania

In spring 2021, “Women on Web” started providing counselling and medical…

Women on Web is donating services to Ukrainian refugees in need of abortion

In light of the current crisis in Ukraine, Women on Web is donating free…

WHO recommends telemedicine as an alternative to in-person abortion care

Telemedicine constitutes a form of health service delivery where providers and…

International coalition to support filing of a suit to stop South Korea’s shutdown of womenonweb.kr

On December 13, 2020, the Korea Communication Standards Commission (KCSC…

Press release | Women on Web starts providing abortion pills in advance

Women on Web, an international telemedicine abortion service, opens a new…

GPs can now offer abortion pills in The Netherlands

On March 16, Women on Web celebrated a triumphant occasion in the Netherlands…