การทำแท้งที่สำเร็จและสมบูรณ์เป็นอย่างไร และจะรู้ได้อย่างไร ?

การทำแท้งที่สมบูรณ์หมายถึงการที่ร่างกายได้ขับส่วนต่างๆของครรภ์ (เลือด, เนื้อเยื่อ, ตัวอ่อน) ออกไปแล้ว และไม่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมืออีก (เช่น การดูด) ทางเดียวที่จะรู้ได้ว่าเราแท้งอย่างสมบูรณ์แล้วคือการทำอุลตร้าซาวด์ 10 วันหลังจากใช้ยาแล้ว คุณไม่ควรมีอาการปวดอย่างรุนแรง การตกเลือดอย่างหนักเป็นเวลานาน หรือเป็นไข้ คุณจะมีเลือดออกต่อไปอีกในระยะเวลาประมาณ 1-3 อาทิตย์

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม:

ผู้หญิงที่ทำแท้งด้วยยาอย่างสมบูรณ์จะมีเลือดออกทางช่องคลอด จำนวนวันที่ผู้หญิงจะมีเลือดออกแตกต่างไปในแต่ละการศึกษา แต่มีความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงจะมีเลือดออกอยู่ประมาณ 1-3 สัปดาห์ 26
ผู้หญิงอีกหลายๆคนอาจจะรู้ตัวว่าการแท้งได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว แต่เราขอแนะนำว่าควรจะทำอุลตร้าซาวด์เพื่อให้มั่นใจว่าการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจริงๆ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะสามารถบอกได้ว่าตนเกิดการแท้งอย่างสมบูรณ์หรือไม่โดยไม่ต้องทำอุลตร้าซาวด์ หรือรับการตรวจจากหมอ แต่ผู้หญิงไม่อาจมั่นใจได้อย่างชัดเจนว่าได้แท้งแล้วจริงๆ นอกจากได้ตรวจหรือทำอุลตร้าซาวด์ ซึ่งควรจะทำในระยะ 10 วันหลังจากใช้ไมเฟพริสโตน เนื่องจากร้อยละ 80 ของการทำแท้งจะสมบูรณ์หลังจาก 5 วันผ่านไป 55 อุลตร้าซาวด์จะทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อเยื่อและส่วนต่างๆของครรภ์ได้ออกจากร่างกายของผู้หญิงไปจนหมดแล้ว

ผู้หญิงที่มีการแท้งอย่างสมบูรณ์ไม่ควรมีอาการของการแท้งไม่สมบูรณ์ เช่น การปวดท้องอย่างหนัก การตกเลือดมากเป็นเวลานาน หรือ ใข้
การศึกษาหลายๆชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมันจะคาดเดาได้ว่าการทำแท้งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อใช้ไมเฟพริสโตน การวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งซึ่งใช้ข้อมูลจากการวิจัยในคลินิคที่ทำแท้งด้วยยาไมเฟพริสโตน-ไม่โซพรอสทอลในประเทศจีน คิวบา และ อินเดีย พบว่า ในจำนวนผู้หญิง 222 คนไม่มีใครเลยที่เข้าใจผิดว่าตนเองได้มีการแท้งแล้วเมื่อตนเองยังไม่ได้แท้ง ผู้หญิง 110 คนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองยังไม่ได้แท้งอย่างสมบูรณ์ ซึ่งความเข้าใจผิดนี้ทำให้ผู้หญิงไปหาหมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้นัดไว้ก็ตาม 1 อีกหนึ่งการศึกษากับผู้หญิงในอเมริกาสรุปว่า ผู้หญิงและหมอเองสามารถชี้ได้ว่ามีการขับครรภ์ออกในช่วงที่ทำแท้งด้วยยาไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอลโดยการไม่ต้องทำอุลตร้าซาวด์ หรือตรวจร่างกาย 29