คุณสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์อีกเมื่อไหร่หลังจากทำแท้งแล้ว ?

ที่ดีที่สุดคือการรอประมาณ 4-7 วันหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลแล้วจึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้ง หลังจากทำแท้ง ปากมดลูกอาจจะเปิดออกเล็กน้อย และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อถ้ามีเพศสัมพันธ์ในระหว่างนี้

เป็นเรื่องปกติที่จะมีเลือดออกกระปริปกระปรอยถึงประมาณสองสัปดาห์หลังจากทำแท้งด้วยยาแล้ว (บางคนนานกว่านั้น) มีความสัมพันธ์ทางเพศได้ถึงแม้ว่าคุณจะยังมีเลือดออกอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการจะท้องอีกครั้ง คุณจะต้องคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ถึงแม้ว่าหลังทำแท้งแล้วจะต้องรออีกหลายสัปดาห์กว่าจะมีเมนส์อีกครั้ง แต่คุณอาจจะไข่ตกได้ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งหรือสองหลังจากทำแท้ง ซึ่งทำให้ตั้งท้องได้ ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งท้องอีกหลังจากเพิ่งทำแท้งไปหมาดๆ จะต้องคุมกำเนิดทันที