คุณจะยังสามารถท้อง และ มีลูกหลังจากทำแท้งด้วยยาได้หรือไม่ ?

การทำแท้งด้วยยาไม่มีผลต่อความสามารถในการมีลูกอีกในอนาคต ความจริง ถ้าคุณไม่ต้องการจะท้องอีก คุณจะต้องเริ่มใช้การคุมกำเนิดทันทีก่อนการมีเพศสัมพันธ์

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม:

ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าถ้าผู้หญิงที่ไม่เคยมีลูก ได้ทำแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อยโดยการใช้ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล (หรือ ยาโปรตาแกลนดินอื่นๆ) จะไม่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ที่มีการวางแผนในอนาคต 23 67
เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแท้งด้วยยาสำหรับหมอกล่าวไว้ว่า “การทำแท้งด้วยยาไม่มีผลเสียต่อความสามารถในการเจริญพันธ์ุของผู้หญิง การคลอดก่อนกำหนด การเป็นหมัน การท้องนอกมดลูก การแท้งโดยธรรมชาติ และ ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่จะเกิดตามมา(ถ้าสตรีตั้งครรภ์มีโรคประจำตัวไม่ได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากทำแท้ง 30