ถ้าคุณไม่ได้ท้องแต่ได้กินยานี้ไปแล้ว ?

ถ้าคุณไม่ได้ท้องแต่ได้กินยานี้เข้าไป ยาจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่จะเกิดอาการข้างเคียงของยาตามปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือมีไข้ต่ำ ๆ ในระยะ 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์ :

หลักฐานเกี่ยวกับการใช้ไมเฟพริสโตนในผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย 7 ไมโซพรอสตอลนั้นโดยปกติก็ใช้ในผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องอยู่แล้วในการป้องกันและรักษาแผลเปื่อย