ระดับของ hCG ในระหว่างตั้งครรภ์เป็นอย่างไร ?

ระดับของฮอร์โมน hCG ในสัปดาห์ต่างๆ หลังการมีเมนส์ครั้งสุดท้าย (LMP)

3 สัปดาห์ LMP: 5 - 50 mIU/ml


4 สัปดาห์ LMP: 5 - 426 mIU/ml


5 สัปดาห์ LMP: 18 - 7,340 mIU/ml


6 สัปดาห์ LMP: 1,080 - 56,500 mIU/ml


7 - 8 สัปดาห์ LMP: 7, 650 - 229,000 mIU/ml


9 - 12 สัปดาห์ LMP: 25,700 - 288,000 mIU/ml


13 - 16 สัปดาห์ LMP: 13,300 - 254,000 mIU/ml


17 - 24 สัปดาห์ LMP: 4,060 - 165,400 mIU/ml


25 - 40 สัปดาห์ LMP: 3,640 - 117,000 mIU/ml

ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวชี้วัด ผู้หญิงแต่ละคนจะมีระดับของฮอร์โมงเพิ่มขึ้นแตกต่างกันไป
ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีระดับของฮอร์โมนนี้กลับสู่ระดับของการไม่ตั้งครรภ์ประมาณ 4-6 สัปดาห์หลังการทำแท้ง