คุณสามารถใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลได้ไหมถ้าคุณยังอยู่ในช่วงให้นมลูก ?

ไม่ควรจะให้นมลูกในระหว่าง 5 ชั่วโมงหลังจากใช้ไมเฟพริสโตนและหลังจากใช้ไมโซพรอสทอล ทางที่ดีควรจะทิ้งนมที่ออกมาหลังจากได้กินยานี้ไป 5 ชั่วโมงแรก

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม :

มีความเป็นไปได้ที่ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลที่อยู่ในกระแสเลือดจะออกมาในน้ำนมได้ ดังนั้นผู้หญิงที่กำลังให้นมควรจะทิ้งน้มที่เกิดขึ้นในช่วงของการทำแท้ง 3