การดูแลตัวเองหลังทำแท้ง

 

 • จำเป็นต้องทำอัลตร้าซาวด์หลังจากทำแท้งด้วยยามั้ย ?

  ถ้าคุณไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องอุลตร้าซาวด์หลังจากทำแท้งด้วยยา การทำอุลตร้าซาวด์ทำให้รู้ว่าการตั้งครรภ์ยุติลงแล้วจริงหรือไม่ การทำอุลตร้าซาวด์สามารถตรวจดูตรงนี้ได้ในระยะเพียงไม่กี่วันหลังจากทำแท้งแล้ว โดยเฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าการทำแท้งนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์หรือไม่… Read more »

 • คุณจำเป็นต้องได้รับการปรึกษาด้านจิตวิทยาหลังจากทำแท้งแล้วหรือไม่ ?

  ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาหลังจากทำแท้ง ความรู้สึกเสียใจหลังจากทำแท้งเกิดขึ้นน้อยมาก จริงๆแล้ว ความรู้สึกของผู้หญิงหลังจากทำแท้งคือความรู้สึกโล่งใจ ความรู้สึกผิด เศร้า หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆ… Read more »

 • การทำแท้งด้วยยาเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

  ไม่ การทำแท้งด้วยยาไม่ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนามะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น Read more »

 • คุณจะยังสามารถท้อง และ มีลูกหลังจากทำแท้งด้วยยาได้หรือไม่ ?

  การทำแท้งด้วยยาไม่มีผลต่อความสามารถในการมีลูกอีกในอนาคต ความจริง ถ้าคุณไม่ต้องการจะท้องอีก คุณจะต้องเริ่มใช้การคุมกำเนิดทันทีก่อนการมีเพศสัมพันธ์ Read more »

 • คุณสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์อีกเมื่อไหร่หลังจากทำแท้งแล้ว ?

  ที่ดีที่สุดคือการรอประมาณ 4-7 วันหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลแล้วจึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้ง หลังจากทำแท้ง ปากมดลูกอาจจะเปิดออกเล็กน้อย และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อถ้ามีเพศสัมพันธ์ในระหว่างนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะมีเลือดออกกระปริปกระปรอยถึงประมาณสองสัปดาห์หลังจากทำแท้งด้วยยาแล้ว… Read more »

 • หลังทำแท้งแล้ว มีโอกาสท้องอีกทีเมื่อไหร่?

  หลังทำแท้งแล้วอีกหลายสัปดาห์กว่าเมนส์จะมา แต่เราสามารถท้องได้ ทันที หลังทำแท้ง เพราะไข่จะตกเวลาไหนก็ได้ ทำให้ท้องได้ และอาจจะท้องได้แม้ว่ายังมีเลือดออกจากการทำแท้งอยู่ก็ตาม ถ้าไม่อยากท้องอีกต้องคุมกำเนิดทันที   ให้ใช้ถุงยาง หรือ วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นๆ… Read more »

 • คุณจะป้องกันการท้องไม่พร้อมครั้งต่อไปได้อย่างไร ?

  ประมาณร้อยละ 85 ของผู้หญิงที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่และไม่ต้องการใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆ จะท้องภายในหนึ่งปี ผู้หญิงสามารถตั้งท้องได้ในระหว่างที่ให้นมลูก หรือหลังจากคลอดลูกได้เพียง 10 วันและแม้กระทั่งในระหว่างที่มีเมนส์อยู่ การหลั่งข้างนอกและการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นช่วงๆ… Read more »