อาการแทรกซ้อนของการทำแท้งด้วยยา

 

 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเกิดอาการแทรกซ้อนและควรจะทำอย่างไร ?

  ถ้ามีการทำแท้งด้วยยาในระยะ 10 สัปดาห์แรก การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนน้อยมาก ความเสี่ยงนี้เทียบเท่ากับเมื่อผู้หญิงมีการแท้งโดยธรรมชาติ และหมอสามารถรักษาได้อย่างง่ายๆ ในหนึ่งร้อยคนที่ทำแท้งด้วยยา มีเพียงสองถึงสามคนที่ต้องไปหาหมอ หรือสถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลต่อเนื่อง… Read more »

 • คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณมีการติดเชื้อหลังการทำแท้ง ?

  การติดเชื้อหลังการทำแท้งด้วยยาเกิดขึ้นได้น้อยมาก ถ้าคุณรู้สึกอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ไข้นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีไข้มากกว่า 100.4 F/ 38 C อาการปวดท้อง ถ้าท้องของคุณรู้สึกเจ็บ หรือ กดแล้วนุ่ม หรือถ้าคุณตกเลือดเป็นจำนวนมากเป็นเวลานาน หรือถ้าคุณมีน้ำออกจากช่องคลอดที่มีกลิ่นเหม็น… Read more »

 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแท้งไม่สมบูรณ์ ?

  การแท้งไม่สมบูรณ์คือการแท้งที่สำเร็จเพียงบางส่วน การตั้งครรภ์ได้ยุติลงแล้ว ตัวอ่อนไม่พัฒนาต่อไป แต่ร่างกายของคุณได้ขับเพียงบางส่วนของเนื้อเยื่อและส่วนประกอบต่างๆของครรภ์ ถ้าคุณมีเลือดออกเป็นเวลานาน ตกเลือดมาก (มากกว่าเวลามีเมนส์ทั่วไป) ปวดภายในท้องที่ไม่หายไปหลังจากกินยาไมโซพรอสทอลได้สามวัน… Read more »

 • การขูดมดลูก/การใช้เครื่องมือดูด คืออะไร และจำเป็นที่จะต้องทำหลังจากทำแท้งด้วยยาหรือไม่ ?

  การขูดมดลูก (D&C) เป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำเอาเนื้อเยื่อของมดลูกออกมา บางครั้งการรักษาแบบนี้ก็จำเป็นเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนหลังจากการทำแท้งด้วยยา หรือ การแท้งโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ หมอมักจะทำการขูดมดลูกให้แม้ว่าในทางการแพทย์แล้วมีความจำเป็นน้อยก็ตาม… Read more »

 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณท้องต่อ ?

  การท้องต่อคือครรภ์ที่ยังพัฒนาต่อเนื่องแม้หลังจากใช้ยาไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอลแล้ว ในกรณีนี้ การทำแท้งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและผู้หญิงยังคงท้องอยู ถึงแม้ว่าคุณจะมีเลือดออก ก็อาจจะยังท้องต่อก็ได้ การมีเลือดออกไม่ได้หมายถึงการแท้งอย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณยังมีอาการของการตั้งครรภ์ เช่น คัดหน้าอก หรือ… Read more »

 • มีโอกาสมากแค่ไหนที่ตัวอ่อนจะเติบโตอย่างผิดปกติถ้าคุณยังท้องต่อ ?

  ถ้าคุณยังตั้งท้องต่อหลังจากใช้ไมโซพรอสทอล ความเสี่ยงของการมีเด็กจากตัวอ่อนที่เติบโตผิดปกติจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนี้ก็ยังน้อยกว่า 10 ใน 1000 ความเสี่ยงดังกล่าวนี้น้อยกว่าความเสี่ยงปกติของอัตราการเกิดเด็กที่มีภาวะดาวซินโดรม… Read more »