การขูดมดลูก/การใช้เครื่องมือดูด คืออะไร และจำเป็นที่จะต้องทำหลังจากทำแท้งด้วยยาหรือไม่ ?

การขูดมดลูก (D&C) เป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำเอาเนื้อเยื่อของมดลูกออกมา บางครั้งการรักษาแบบนี้ก็จำเป็นเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนหลังจากการทำแท้งด้วยยา หรือ การแท้งโดยธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ หมอมักจะทำการขูดมดลูกให้แม้ว่าในทางการแพทย์แล้วมีความจำเป็นน้อยก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องขูดมดลูกถ้าการอุลตร้าซาวด์แสดงให้เห็นว่ายังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในมดลูก (แท้งไม่สมบูรณ์) หรือมีเลือดออกนานกว่า 3 สัปดาห์ และ คุณไม่รู้สึกปวด หรือ ไข้ หรือ ตกเลือด ส่วนที่เหลืออยู่ในมดลูกจำนวนเล็กน้อยสามารถรักษาได้โดยการใช้ไมโซพรอสทอลอีกโดสหนึ่ง หรือรอให้มีเมนส์รอบต่อไป มดลูกมักจะทำความสะอาดตัวเองได้เอง การมีเมนส์ปกติมักจะกลับมาประมาณสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 สัปดาห์ หลังจากการทำแท้งด้วยยา หลังจากมีเมนส์ตามปกติแล้วคุณควรจะไม่มีเนื้อเยื่อค้างอยู่ในมดลูกอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังมีไข้ ปวดต่อเนื่องและตกเลือดอย่างรุนแรง จำเป็นต้องใช้การดูดช่วย ควรถามหมอว่าจะใช้วีธีการอะไร เพราะการดูดจะดีกว่าการขูดมดลูก (การดูดจะเจ็บปวดและมีความเสี่ยงน้อยกว่า)
กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้จะต้องมีการฉีดยาชาเฉพาะที่ด้วย!

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม:

ตามคำแนะนำขององค์การสหประชาชาติ “ถ้าผู้หญิงมีสุขภาพดี ไม่มีการตกเลือดต่อเนื่องหรือมีเนื้อเยื่อค้างอยู่ในโพรงมดลูก (ซึ่งตรวจพบโดยการอุลตร้าซาวด์) ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าต้องมีการใช้เครื่องมือช่วย ส่วนต่างๆที่เหลือของครรภ์จะถูกขับออกตามรอบเดือนปกติ การใช้เครื่องมือดูดสิ่งตกค้างออกจากโพรงมดลูกอาจทำได้ตามคำร้องขอของผู้หญิงเอง หรือถ้าการมีการตกเลือดอย่างหนักหรือต่อเนื่อง หรือ ภาวะโลหิตจาง หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ” 63 68
ถ้าการตรวจโดยอุลตร้าซาวด์แสดงให้เห็นว่ายังมีเนื้อเยื่อหลงเหลืออยู่แต่คุณรู้สึกสบายดี ทางที่ดีที่สุดคือการรออีกประมาณสองสามสัปดาห์ ถ้าคุณสังเกตว่าเริ่มมีอาการแทรกซ้อน ควรไปพบหมอทันที อ่านในบทความเรื่อง “คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีอาการแทรกซ้อนและจะต้องทำอย่างไร” การขูดมดลูกควรจะใช้เมื่อวินิจฉัยว่ามีอาการแทรกซ้อนเท่านั้น และเมื่อไม่สามารถใช้วิธีดูดได้ การดูดเป็นวิธีที่สมัยใหม่กว่าและปลอดภัยกว่า คุณควรถามหมอว่าคุณสามารถเลือกใช้การดูดแทนการขูดมดลูกหรือไม่ 77 78 84 85 93 94 95 101 103