คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแท้งไม่สมบูรณ์ ?

การแท้งไม่สมบูรณ์คือการแท้งที่สำเร็จเพียงบางส่วน การตั้งครรภ์ได้ยุติลงแล้ว ตัวอ่อนไม่พัฒนาต่อไป แต่ร่างกายของคุณได้ขับเพียงบางส่วนของเนื้อเยื่อและส่วนประกอบต่างๆของครรภ์ ถ้าคุณมีเลือดออกเป็นเวลานาน ตกเลือดมาก (มากกว่าเวลามีเมนส์ทั่วไป) ปวดภายในท้องที่ไม่หายไปหลังจากกินยาไมโซพรอสทอลได้สามวัน ความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้ ไข้ การมีเลือดออกหลังจากสามสัปดาห์ หรือปวดเมื่อกดท้อง อาการเหล่านี้อาจแสดงว่าคุณแท้งไม่สมบูรณ์ คุณต้องไปโรงพยาบาลหรือหาหมอเพื่อทำแท้งให้สมบูรณ์ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเนื้อเยื่อและเลือดที่ยังอยู่ในร่างกายคุณจะทำให้เลือดออกอย่างหนักหรือติดเชื้อได้ การรักษาแท้งไม่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในทุกที่
ในประเทศที่ผู้หญิงสามารถถูกดำเนินคดีเนื่องจากการทำแท้งได้ ไม่จำเป็นต้องบอกเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลว่าคุณพยายามทำแท้งด้วยตนเอง คุณอาจจะบอกว่าคุณแท้งเองโดยธรรมชาติ ไม่มีการตรวจใดๆ ที่สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงได้ทำแท้งด้วยยามา เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาการแท้งที่ไม่สมบูรณ์ การรักษาอาการแท้งที่ไม่สมบูรณ์อาจใช้วิธีการดูด หรือ การขูดมดลูก คลีนิคใดๆ ที่สามารถรักษาอาการแทรกซ้อนของการแท้งธรรมชาติได้ก็จะสามารถช่วยผู้หญิงที่เกิดแท้งไม่สมบูรณ์ได้เช่นกัน เพราะอาการเหมือนกันทุกประการ

การแท้งไม่สมบูรณ์หลังการทำแท้งด้วยยาสามารถเกิดได้มากน้อยเพียงใด

ระยะครรภ์% ของการแท้งไม่สมบูรณ์
0-77 วัน1.6%
78-83 วัน2.6%
83-91 วัน3.4%

20 21 22 17