คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณท้องต่อ ?

การท้องต่อคือครรภ์ที่ยังพัฒนาต่อเนื่องแม้หลังจากใช้ยาไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอลแล้ว ในกรณีนี้ การทำแท้งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและผู้หญิงยังคงท้องอยู ถึงแม้ว่าคุณจะมีเลือดออก ก็อาจจะยังท้องต่อก็ได้ การมีเลือดออกไม่ได้หมายถึงการแท้งอย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณยังมีอาการของการตั้งครรภ์ เช่น คัดหน้าอก หรือ คลื่นไส้ คุณอาจจะยังท้องต่อก็ได้ คุณควรไปทำอัลตร้าซาวด์หรือตรวจสอบการตั้งครรภ์อีก 3 สัปดาห์ถัดมา เพื่อยืนยันว่าการตั้งครรภ์ของคุณยุติลงแล้วหรือไม่ ควรทดสอบการตั้งครรภ์หลังจากการทำแท้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพราะฮอร์โมนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายและให้ผลผิดพลาดได้ ถ้าคุณยังคงท้องอยู่หลังจากทำแท้งด้วยยาแล้ว คุณสามารถลองการทำแท้งด้วยยาดูอีกครั้ง หรือเปลี่ยนเป็นวิธีการทำแท้งแบบใช้เครื่องมือ เพราะไมโซพรอสทอลอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเจริญเติบโตผิดปกติของตัวอ่อน เราขอแนะนำว่าผู้หญิงที่ยังตั้งท้องต่อควรไปพบแพทย์เพื่อใช้เครื่องมือในการทำแท้งหรือทำแท้งด้วยยาอีกครั้ง 14

การตั้งครรภ์ต่อหลังจากใช้ยาไมโซพรอสทอลสามารถเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด?

อายุครรภ์% ของการตั้งครรภ์ต่อ
1-49 วัน0.1 %
50-77 วัน0.5 %
78-83 วัน3.1 %
84-91 วัน5.1 %

20 22 17