การทำแท้งโดยการใช้ยา

 

 • คุณควรจะใช้ยานี้อย่างไร ?

  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำดังนี้ : • ขั้นตอนที่หนึ่งคุณควรจะกินยาไมเฟพริสโตน 1 เม็ด ยานี้จะไปขวางกั้นประสิทธิภาพของโปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนที่จำเป็นในการตั้งครรภ์ • อีก 24 ชั่วโมงต่อมา คุณควรจะอมไมโซพรอสทอล 4 เม็ดใต้ลิ้น… Read more »

 • วิธีอื่นๆในการใช้ไมโซพรอสทอล

  24 ชั่วโมงหลังจากกลืนไมเฟพริสโตนไปแล้ว การใช้ไมโซพรอสทอลทำได้ถึง 3 วิธีคือ อมใต้ลิ้น เหน็บช่องคลอด หรืออมไว้ที่กระพุ้งแก้ม วิธีการเหล่านี้มีผลดีเท่าเทียมกัน แต่ต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น อย่าเปลี่ยนวิธี เราแนะนำว่าคุณควรจะใช้วิธีอมใต้ลิ้นดีที่สุด… Read more »

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลตามเวลา ?

  แพทย์แนะนำว่าคุณควรจะใช้ไมโซพรอสทอล 24 ชั่วโมงหลังจากกินไมเฟพริสโตนแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจจะใช้ก่อนหรือหลังนี้ก็ได้ ในระยะ 12-72 ชั่วโมงหลังจากกินไมเฟพริสโตนแล้ว Read more »

 • และถ้าคุณใช้ไมเฟพริสโตน และภายหลังตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ไมโซพรอสทอล ?

  ถ้า, ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หลังจากคุณได้กินไมเฟพริสโตนไปแล้วและตัดสินใจว่าคุณจะไม่ใช้ไมโซพรอสทอลตามสูตรยาเพื่อทำแท้ง อาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ คุณอาจจะแท้งอย่างสมบูรณ์แม้ว่าไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลก็ตาม คุณอาจจะเกิดการทำแท้งที่ผิดพลาด ซึ่งหมายถึงว่าตัวอ่อนไม่เติบโตต่อไปแล้ว แต่ส่วนอื่นๆ… Read more »

 • คุณสามารถใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลได้ไหมถ้าคุณยังอยู่ในช่วงให้นมลูก ?

  ไม่ควรจะให้นมลูกในระหว่าง 5 ชั่วโมงหลังจากใช้ไมเฟพริสโตนและหลังจากใช้ไมโซพรอสทอล ทางที่ดีควรจะทิ้งนมที่ออกมาหลังจากได้กินยานี้ไป 5 ชั่วโมงแรก Read more »

 • จะปลอดภัยไหมที่จะทำแท้งด้วยยาอีก หลังจากที่เคยใช้แล้วครั้งหนึ่งในอดีต ?

  ผู้หญิงจะอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์เป็นเวลาประมาณ 40 ปี ผู้หญิงบางคนอาจจะทำแท้งมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะเหตุต่างๆ เช่น การคุมกำเนิดล้มเหลว หรือผู้หญิงบางคนไม่สามารถตัดสินใจในการมีเพศสัมพันธ์ได้ หรือเพราะว่าไม่มียาคุมกำเนิด หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไม่สามารถเข้าถึงได้ 66… Read more »

 • คุณสามารถกินหรือดื่มได้ในระหว่างกินยาหรือไม่ ?

  คุณไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดในช่วงนี้ เพราะอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถกินอาหารหรือดื่มน้ำต่างๆได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้หญิงบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้จากการใช้ไมโซพรอสทอล จึงควรจะกินแต่น้อย Read more »