คุณไม่ควรใช้ยานี้เมื่อใด ?

คุณไม่ควรใช้ยานี้เมื่อใด :

  • มีคนบังคับคุณให้ยุติการตั้งครรภ์
  • วันแรกของการมีเมนส์ครั้งสุดท้ายของคุณ นับถึงปัจจุบัน นานกว่า 10 สัปดาห์
  • คุณแพ้ยาไมเฟพริสโตน, ไมโซพรอสทอล หรือ โพรสตาแกลนดิน
  • คุณมีโรคดังต่อไปนี้ : ต่อมหมวกไตวายเรื้อรัง, ภาวะเลือดออกผิดปกติ, โรคโพรพีเรียที่เกิดจากพันธุกรรม, โลหิตจางแบบรุนแรง หอบหืดที่รักษาไม่ได้อย่างรุนแรง ซึ่งคุณมักจะรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นโรคดังกล่าวนี้หรือไม่
  • คุณใช้ห่วงคุมกำเนิด ซึ่งจะต้องถอดออกก่อนใช้ยานี้
  • คุณตั้งครรภ์นอกมดลูก
  • คุณไม่สามารถไปถึงโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลได้ภายในหนึ่งชั่วโมง
  • คุณอยู่คนเดียว, คุณควรจะขอให้คู่ของคุณ เพื่อน หรือคนที่คุณไว้ใจอยู่ด้วยกันกับคุณเมื่อคุณใช้ยานี้