คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าท้อง และ ท้องได้กี่เดือนแล้ว?

ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์และเมนส์ไม่มา อาการคลื่นใส้ คัดหน้าอก หรืออ่อนเพลียล้วนเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการท้อง การทำอุลตร้าซาวด์ หรือการตรวจการตั้งครรภ์เป็นวิธีเดียวที่จะรู้ได้โดยทันทีว่าเราท้องหรือไม่
คุณสามารถเริ่มการตรวจการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เมนส์ไม่มาและวันต่อๆมา ก่อนหน้าวันที่เมนส์ขาด ระดับของฮอร์โมนที่ถูกผลิตเนื่องจากการตั้งครรภ์จะต่ำเกินกว่าที่จะแสดงผลในการตรวจสอบและคุณอาจจะได้รับ “ผลที่ผิดพลาด”
จากการทำอุลตร้าซาวด์ แพทย์จะสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าท้องนานเท่าไหร่แล้ว แพทย์ยังสามารถประมาณอายุครรภ์โดยไม่ต้องอุลตร้าซาวด์ก็ได้ ซึ่งเครื่องมือตรวจสอบการตั้งครรภ์ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้
ผู้หญิงยังสามารถคำนวนอายุครรภ์ได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องรู้ว่าเมนส์ครั้งสุดท้ายของตนเองมาวันแรกเมื่อไหร่ ให้นับวันนั้นเป็นวันแรกจนมาถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม ด้านการแพทย์:

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
มีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาว่าผู้หญิงสหรัฐ และ ผู้หญิงที่อินเดียจะสามารถคำนวนอายุครรภ์ของตัวเองได้หรือไม่ โดยได้มีการเตรียมปฎิทิน และแผ่นงานเพื่อช่วยให้ผู้หญิงคำนวณได้ง่ายขึ้น ผู้หญิงสหรัฐ 98 จาก 100 คน และผู้หญิงอินเดีย 87 ใน 100 คนสามารถคำนวณอายุครรภ์ของตนได้ ผู้หญิง 9 ใน 10 คนสามารถประมาณอายุครรภ์ของตนเองได้อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอลเองได้ การวิจัยจึงสรุปว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ต้องการทำแท้งในช่วงสามเดือนแรกในงานวิจัยนี้สามารถคำนวนอายุครรภ์ได้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อยมากจนไม่มีนัยสำคัญทางคลินิคในการใช้ยาเพื่อทำการแท้งได้โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำ ผู้หญิงส่วนใหญ่คาดประมาณอายุครรภ์ได้คลาดเคลื่อนเพียงประมาณหนึ่งสับดาห์ของอายุครรภ์จริง ซึ่งถือว่าทำให้ยังสามารถใช้ยาเพื่อทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  2, 107