ห่วงอนามัยคืออะไร ?

ห่วงอนามัยเป็นการคุมกำเนิดแบบหนึ่ง เป็น coil เล็กๆขนาดประมาณ 3 ซม. ที่ถูกใส่เข้าไปในมดลูกของผู้หญิงโดยแพทย์เพื่อป้องกันการท้อง ผู้หญิงที่ใช้ห่วงอนามัยและตั้งครรภ์จะต้องทำอุลตร้าซาวด์เพราะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการตั้งครรภ์นอกมดลูก ถ้าผลการอุลตร้าซาวด์แสดงให้เห็นว่าการตั้งครรภ์เกิดขึ้นในมดลูก จำเป็นต้องถอดห่วงอนามัยออกก่อนการทำแท้ง