การตั้งครรภ์นอกมดลูกคืออะไร และคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณตั้งครรภ์นอกมดลูก ?

การตั้งครรภ์นอกมดลูกคือการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นนอกบริเวณมดลูก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ท่อนำไข่ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะเมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้นสามารถทำให้ท่อนี้แตกได้ ซึ่งจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและการใช้ยา การทำแท้งด้วยยาจะไม่สามารถรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
การทำอุลตร้าซาวด์จะช่วยให้รู้ว่าเราตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือไม่ ถ้าคุณใช้ไมเฟพริสโตน และ ไมโซโพรสทอลเพื่อยุติการตั้งครรภ์โดยไมได้ทำอุลตร้าซาวด์ก่อน ก็ย่อมมีโอกาสที่คุณจะมีอาการตั้งครรภ์นอกมดลูกโดยไม่รู้ตัวได้ ถ้าคุณไม่มีเลือดหรือเนื้อเยื่อออกมาหลังจากใช้ไมโซโพรสทอล อาจจะหมายถึงว่าคุณตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ได้ ถ้าคุณรู้สึกปวดท้องหรือหลังอย่างมากขึ้นมาทันที ถ้าคุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นลมหรือเกิดเป็นลม หรือถ้าคุณรู้สึกปวดที่บริเวณไหล่ คุณอาจจะตั้งครรภ์นอกมดลูกและท่อนำไข่ได้เกิดการแตกออก คุณควรจะไปโรงพยาบาลในทันที โรงพยาบาลที่รับรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีทั่วไป ถึงแม้ว่าในโรงพยาบาลไม่รับทำแท้งก็ตาม

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม :

การตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้นเมื่อไข่ไม่ได้ฝังตัวและเติบโตในมดลูกเหมือนที่ควรจะเกิดขึ้น แต่ได้ฝังตัวและเริ่มเติบโตในที่อื่นๆ ส่วนใหญ่มักจะไปฝังตัวที่ท่อนำไข่ 25 ซึ่งเป็นท่อเล็กๆสำหรับไข่ซึ่งผสมแล้วจะผ่านมาในท่อนี้จากรังไข่ เข้าสู่มดลูก ถ้าการตั้งครรภ์ยังดำเนินอยู่ต่อไป ตัวอ่อนจะเติบโตขึ้นและจะใหญ่เกินกว่าท่อนำไข่นี้ และทำให้ท่อนี้แตกออกได้ การตั้งครรภ์นอกมดลูกไม่สามารถจะอยู่ต่อไปจนครบกำหนดได้ แต่ต้องนำออกไปเพื่อรักษาชีวิตผู้หญิงไว้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยสูตินารีแพทย์ ถ้าไม่รักษา จะเกิดความเสี่ยงของการตกเลือดภายในอันเนื่องมาจากการแตกออกของท่อนำไข่

การทำแท้งด้วยยาโดยการใช้ไมเฟพริสโตน – ไมโซพรอสทอล ไม่ได้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก แต่ก็ไม่ช่วยรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกเช่นเดียวกัน 7 ถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้วใช้ยานี้ ไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงใดๆเพิ่มเติม “... ไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาทำแท้งทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนไม่ปกติดเกิดขึ้นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นอกมดลูก 34 ถ้าไม่ได้มีการรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้วใช้ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล การตั้งครรภ์นอกมดลูกจะดำเนินต่อไปแม้ว่าหลังกินยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลแล้ว 26 และตัวอ่อนจะเจริญเติบโตต่อไป ถ้าไม่มีการนำออกไป จะมีความเสี่ยงในการตกเลือดภายในอย่างหนักเนื่องจากท่อนำไข่แตก สูตินารีแพทย์ทั่วโลกรักษาอาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูก แม้ในประเทศที่ไม่ยอมให้มีการทำแท้งก็ตาม

ผู้หญิงที่มีอาการเหล่านี้ อาจจะตั้งครรภ์นอกมดลูก 25 : ปวดท้องหรือหัวเหน่า, ตะคริวที่ข้างหนึ่งข้างใดของหัวเหน่า, มีเลือดออกกระปริบกระปรอยและไม่ปกติจากช่องคลอด, เจ็บหน้าอก, คลื่นไส้, ปวดหลังส่วนล่าง