ทำไมคุณจึงควรอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลขั้นต้นในระยะที่สามารถเดินทางไปถึงภายใน 1 ชม. เมื่อทำแท้ง?

เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนในการอยู่ในระยะ 1 ชั่วโมงในการเดินทางไปถึงที่ที่ช่วยคุณได้ ในกรณีที่เสียเลือดมากเกินไป ซึ่งก็เหมือนกับผู้หญิงที่แท้งโดยธรรมชาติ หรือคลอดบุตร คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในเขตเมืองเพื่อทำแท้งด้วยยา เกือบทุกๆที่ที่มีอินเตอร์เน็ตจะมีอนามัยอยู่ใกล้ๆ
โรงพยาบาลและอนามัยต้องมีเครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและความเชี่ยวชาญเหล่านี้เหมือนกับที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้หญิงเกิดแท้งโดยธรรมชาติ

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม:

การทำแท้งด้วยยาสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่พื้นฐานที่สุด ตราบเท่าที่มีบริการดูแลสำหรับผู้หญิงที่เกิดอาการแทรกซ้อนหรือทำแท้งแล้วไม่ได้ผล เทคนิคที่ใช้ในการจัดการอาการแทรกซ้อนเหล่านั้นก็คล้ายกับที่ใช้รักษาผู้ที่แท้งโดยธรรมชาติ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีบริการทำแท้งด้วยเครื่องมือโดยแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการทำแท้งด้วยยาเป็นการเฉพาะ 6
การทำแท้งโดยใช้เครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในการทำแท้งด้วยยา อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา เช่น การดูด ควรจะมีให้บริการตามความต้องการ 4 การดูดสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยการใช้เครื่องดูดด้วยมือ ดังนั้น ไฟฟ้าก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในการช่วยผู้หญิงที่มีอาการแทรกซ้อน