ยากไหมหากจะทำแท้งด้วยตัวเองโดยการใช้ยา ?

ไม่ยากเลย คุณสามารถใช้ยาไมเฟพริสโตนและ มิโซโพสทอลเองได้ การใช้ยาทั้งสองตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนไปกว่าการใช้ยาอื่นๆเลย

คุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้ยา อาการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และคำแนะนำว่าเมื่อไหร่ควรจะไปหาหมอ หรือถ้าหากว่าคุณมีคำถามใดๆก็ตาม คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

การทำแท้งด้วยยาไม่จำเป็นต้องทำที่โรงพยาบาลหรือคลีนิค ความเสี่ยงในการทำแท้งด้วยยาเทียบเท่ากับความเสี่ยงของการแท้งโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 15 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด การแท้งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล แต่มักจะเกิดขึ้นที่บ้าน ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรจะทำอย่างไร โดยพวกเธอจะไปโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการตกเลือดอย่างรุนแรง หรือมีไข้ การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดการแท้งเหมือนกับการแท้งโดยธรรมชาติ คุณสามารถใช้ยานี้ได้ด้วยตัวคุณเองที่บ้าน ตราบที่อายุครรภ์ไม่เกิน 10 สัปดาห์ และสามารถไปถึงสถานพยาบาลได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง

วิธีทำแท้งด้วยยาเป็นวิธีการที่ง่ายและปลอดภัย หากคุณต้องการขอรับยาแท้งเพียงกรอกแบบประเมินสุขภาพของคุณที่นี่ หลังจากนั้นคุณจะได้รัยการส่งจ่ายยา ยาจะถูกส่งไปหาคุณพร้อมกับอีเมลแนะนำวิธีการใช้ยาโดยละเอียดทีละขั้นตอน