ถ้าคุณมีกรุ๊ปเลือด RH- ?

โดยทั่วไปหมอจะแนะนำให้ผู้หญิงที่ทำแท้งด้วยยา หรือแท้งธรรมชาติ หรือคลอดบุตร ให้ฉีดยา แอนติบอดีต่อเลือด Rh negative (ลบ) (แต่ละกรุปเลือดจะแยกออกเป็นบวกหรือลบ เช่น A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, O Rh+, O Rh-)เนื่องจากว่าถ้าตัวอ่อนนั้นมีกรุ๊ปเลือดเป็นบวก และมีการแลกเปลี่ยนเลือดกันระหว่างตัวอ่อนกับผู้หญิงอาจทำให้ผู้หญิงสร้างภูมิคุ้มกันในเลือดขึ้นมาซึ่งอาจจะมีผลกับลูกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำแท้งด้วยยาในช่วงสามเดือนแรก (12 สัปดาห์แรก) ในช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเลือดระหว่างผู้หญิงกับตัวอ่อนได้น้อยมาก และผู้หญิงจะไม่ได้พัฒนาภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะส่งผลต่อตัวอ่อนตัวต่อไปที่จะเกิดขึ้น (62, 107 ดังนั้นเราไม่ขอแนะนำให้คุณฉีด แอนตี้ ดี โกลบูลีน แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจ คุณควรไปหาหมอหลังจากทำแท้งด้วยยา แล้วบอกหมอว่า คุณมีกรุ๊ปเลือดลบ (rhesus- ) หมออาจจะตัดสินใจว่าจะให้แอนตี้ ดี โกลบูลีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหมอ

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม :

มีข้อมูลน้อยมากที่สนับสนุนว่าการให้โปรตีนภูมิคุ้มกันอาร์เอช (Rh immune globulin )ในกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงแรกของการตั้งครรภ์จะป้องกันการตอบสนองของมารดาหรือทำให้เกิดพัฒนาการของโรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด (hemolytic disease ) ซึ่งการให้โปรตีนอาร์เอชในหญิงที่แท้งโดยธรรมชาติในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ไม่ใช่ข้อมูลยืนยันทางการวิจัย การที่ให้โปรตีนอาร์เอชแก่หญิงที่มีเลือดอาร์เอชลบที่มีการแท้งในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์นั้นสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาอาการตกเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มาก (62, 107)