หลังทำแท้งแล้ว มีโอกาสท้องอีกทีเมื่อไหร่?

หลังทำแท้งแล้วอีกหลายสัปดาห์กว่าเมนส์จะมา แต่เราสามารถท้องได้ทันทีหลังทำแท้ง เพราะไข่จะตกเวลาไหนก็ได้ ทำให้ท้องได้ และอาจจะท้องได้แม้ว่ายังมีเลือดออกจากการทำแท้งอยู่ก็ตาม ถ้าไม่อยากท้องอีกต้องคุมกำเนิดทันที 

ให้ใช้ถุงยาง หรือ วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นๆ ทันทีหลังจากใช้ยาแล้ว 

สามารถใส่ห่วงได้ในระยะ 4-14 วันหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังมีเลือดออกกระปริปกระปรอยก็ตาม หรือจะรอไปใส่ห่วงหลังจากมีเมนส์ครั้งต่อไปก็ได้ แต่ในระหว่างนี้ก็ต้องคุมกำเนิดแบบอื่นๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อมอีก

คุณสามารถเริ่มการคุมกำเนิดแบบใช้ฮอร์โมนแบบต่างๆได้ (ยาเม็ด, แผ่นแปะ, ยาฉีด, ยาฝัง) ทันที หลังจากวันที่ใช้ไมโซพรอสทอล 1-5 วัน

ถ้าคุณใช้ยาคุมกำเนิดช้ากว่า วันที่ 5 นับจากวันที่ใช้ไมโซพรอสทอล แนะนำว่า ให้ใช้ถุงยางภายใน 9 วันแรก หลังจากเริ่มกินยาคุมกำเนิด เพราะยาคุมจะต้องใช้เวลากว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยาคุมจะไม่มีผลต่อตัวอ่อน ถ้าการทำแท้งไม่ได้ผล และเรายังท้องต่อ ฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมกำเนิดแบบเม็ด แบบแผ่นแปะ และแบบฉีดจะไม่เป็นอันตรายต่อการเติบโตของตัวอ่อน 

ขอแนะนำให้คุณตรวจโดยวิธีอัลตราซาวด์หรือ ตรวจปัสสาวะ ซ้ำอีกครั้งหลังทำแท้งเพื่อให้แน่ใจว่าการทำแท้งประสบผลสำเร็จ

ถ้าเริ่มใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนรอบเดือนมา ทางที่ดีควรจะใช้ถุงยางร่วมด้วยในช่วงนี้ เพราะในช่วงนี้ยาเม็ดจะมีประสิทธิภาพน้อยลง

ถ้าคุณต้องการท้องอีกหลังจากทำแท้งด้วยยา ควรรอจนให้มีเมนส์ครั้งแรกตามปกติก่อน ในระหว่างนี้ควรคุมกำเนิด