นี่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่?

ในหลายๆประเทศ ไม่มีกฎหมายห้ามในการที่คุณได้รับยาที่บ้านของคุณเอง

  • ประเทศส่วนใหญ่อนุญาตให้บุคคลสามารถรับยาเพื่อการใช้ส่วนบุคคลได้
  • ไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอล อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก ยาทั้งสองนี้ไม่ใช่เป็นยาเสพติด (เช่น มอร์ฟีน หรือ โคเคน) หรือเป็นยาที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน (เช่น เอ็กซ์ตาซี) หรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือ เป็นสารควบคุม
  • ไมโซพรอสทอลเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วในหลายประเทศ และ สามารถใช้เพื่อป้องกันแผลเปื่อยในกระเพาะอาหารได้ด้วย
  • ไมเฟพริสโตนไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในทุกๆประเทศ แต่ก็ไม่ควรเป็นปัญหาเมื่อเป็นการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ยาไมเฟพริสโตนยังสามารถใช้เพื่อการคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ, การรักษาโรคซึมเศร้า, รักษามะเร็งเต้านม และ อีกมากมาย
  • การมีไมเฟพริสโตนหรือ ไมโซพรอสทอลไว้ในครอบครองเพียงจำนวนเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่

ข้อกำหนดทางด้านศุลกากรในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก อนุญาตให้รับยาเพื่อการใช้ส่วนตัวได้ แต่ไม่อนุญาตให้รับยาปริมาณมากๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป้าหมายทางการค้าโดยไม่มีใบอนุญาตการนำเข้าและจำหน่าย

ค่าภาษีการนำเข้าจะอยู่ในความรับผิดชอบขอคุณ เมื่อของถูกส่งมาถึงยังประเทศของคุณแล้ว เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเสียภาษี ในกรณีนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากทางบริษัทส่งของเพราะต้องจ่ายภาษีก่อนถึงจะรับของได้ ถ้าคุณไม่จ่ายภาษี ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีการจัดการแตกต่างกันไป ของที่ส่งมาอาจจะถูกทำลายไป แต่เนื่องจากคุณต้องการใช้ยานี้เองเป็นส่วนตัวและไม่ได้จะนำไปขาย กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก นอกจากนี้กรุณาทำความเข้าใจด้วยว่าเมื่อของได้ถูกส่งจากบริษัทรับส่งสินค้าแล้ว คุณคือผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้า

คุณจะอยู่ในสถานะผู้นำของเข้าจากต่างประเทศ และจะต้องทำตามกฎระเบียบของประเทศของคุณ คุณสามารถอ่านระเบียบศุลกากรได้ที่นี่ USP (ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือกรุณาติดต่อศุลกากรของประเทศคุณ