Villkor

Vad god läs följande information noggran

 • Jag medger att de uppgifter jag lämnat i online konsultationen lämnas till en läkare
 • Jag intygar att jag har svarat på frågorna sanningsenligt.
 • Jag intygar att jag kommer uppsöka läkare direkt om jag upplever en allergisk reaktion eller en komplikation
 • Jag intygar att jag har läst informationen och instruktionerna noggrant innan jag påbörjar den medicinska aborten.
 • Jag intygar att den medicinska aborten endast är för eget bruk.
 • Jag är medveten om att jag inte bör använda medicinerna efter 9 veckors graviditet eller när jag haft en ektopisk graviditet eller några kontraindikationer nämnda i informationsbladet.
 • Jag har tagit del av informationen och vet hur jag använder abortmedicinerna.
 • Jag har svarat sanningsenligt på alla medicinska frågor och all information jag givit under online konsultationen är sanningsenlig och jag godkänner att informationen kan användas anonymt för statiska analyser och publicering.
 • Jag är medveten om potentiella komplikationer som kan uppstå till följd av den medicinska aborten.
 • Jag går in i detta avtal av fri vilja och eget val.
 • Jag går in i detta avtal på eget ansvar.
 • Jag tar fullt ansvar för att göra den medicinska aborten och använda medicinerna enligt instruktion
 • Jag är medveten om att den medicinska abortbehandlingen kan ge biverkningar och kan misslyckas.

The full terms of use can be read in English here