Jag behöver en medicinsk abort

Är du oönskat gravid? Den här abortservicen på nätet hjälper kvinnor få en säker abort med piller.

Hur gör jag en säker abort?

Women on Web samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset i ett forskningsprojekt om effektivitet och acceptans av en telemedicinsk abortservice för kvinnor bosatta i Stockholm. Om du samtyckt till att delta i denna undersökning ber vi dig att genomföra den följande online konsultation och om det inte finns några kontraindikationer (anledningar till att du inte kan få rådgivning via internet och delta i studien), kommer du att få en tid till Karolinska Universitetssjukhuset för ett ultraljud för att bekräfta gradivitetslängden, kontrollera ett klamydiaprov (i urin) och därefter ta abortpillret samt få med dig övriga tabletter för aborten och smärtbehandling att använda hemma. Du kan när som helst ångra dig.

All information och guidning vid den medicinska aborten (med tabletterna mifepristone och misoprostol) kommer genomföras av Women on Webs helpdesk. Du kommer även bli intervjuad eller få ett frågeformulär med några frågor för att utvärdera din upplevelse av den telemedicinska abortservicen.

Aborttjänsten kan bara utfärdas åt kvinnor bosatta i Stockholm som går med på att medverka i studien och om du:

  •  är högst 9 veckor in i din graviditet
  •  inte har några allvarliga sjukdomar

Konsultationen består av ungefär 25 frågor. All information kommer att hållas konfidentiell.

För mer information om medicinsk abort, se Frågor och Svar

 

 

Graviditetsräknare

Idag är du  dagar gravid ( veckor och  dagar).

 

En medicinsk abort fungerar bäst om medicinerna tas så tidigt som möjligt i graviditeten och är mest effektiva upp till 63 dagar (9 veckor) in i graviditeten.