عمومی

۱. چرا وجود چنین خدماتی برای انجام سقط‌جنین لازم است؟

خدمات سقط جنین ایمن در هنگام لزوم پایان دادن به بارداری ناخواسته، از زندگی و سلامت زنان محافظت میکند. این خدمات اطمینان…

آیا سقط جنین با دارو بی‌خطر است؟

اگر سقط جنین دارویی در ۱۰ هفته اول بارداری انجام شود، خطر بروز عوارض بسیار پایین خواهد بود. که این خطر هم مانند…

آیا سقط‌جنین قانونی‌ست؟

در بیشتر کشورها دریافت دارو در خانه خود تخلف از قوانین گمرکی محسوب نمیشود.

سقط جنین دارویی چیست؟

مصرف یک دارو و یا ترکیبی از داروها به روش غیر جراحی که منجر به خاتمه بارداری در مراحل اولیه تا هفته دهم بارداری می‌شود.

آیا انجام سقط جنین توسط خود زنان در خانه دشوار است؟

خیر. شما می توانید داروهای میفپریستون و میزوپروستول را به تنهایی مصرف کنید. استفاده از میفپریستون و میزوپروستول…

آیا مشاوره اینترنتی برای انجام شخصی سقط‌جنین بی‌خطر است؟

مشاوره در اینترنت بسیار شبیه مشاوره حضوری‌ست. در مشاوره آنلاین، پزشک از شما سؤال می‌کند تا بتواند تمام اطلاعات لازم را…