۱. چرا وجود چنین خدماتی برای انجام سقط‌جنین لازم است؟

خدمات سقط جنین ایمن در هنگام لزوم پایان دادن به بارداری ناخواسته، از زندگی و سلامت زنان محافظت میکند. این خدمات اطمینان دارد که تنها زنان این صلاحیت را دارند که تصمیمات آگاهانهای در مورد بدن خود بگیرند.

عمل سقطجنین بیشترین تعداد مداخله پزشکی در جهان است. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، هر ساله ۵۶ میلیون زن به دلایل شخصی متفاوتی تصمیم به انجام سقطجنین میگیرند. و این در حالیست که هنوز بسیاری از زنان در سراسر جهان به خدمات سقط جنین ایمن دسترسی ندارند و مجبور هستند زندگی و سلامتی خود را به خطر اندازند. آنها سعی می کنند با روشهای خطرناکی مانند استفاده از میل بافندگی، محلولهای صابون، ضربه زدن به شکم به بارداری خود پایان دهند. و یا در محیطهای غیر بهداشتی توسط افراد غیر متخصص سقطجین انجام دهند. که بسیار خطرناک است و هرگز نباید انجام شود. این خدمات با در دسترس قرار دادن سقطجنین ایمن سعی دارد که جایگزین ایمنی برای زنان فراهم آورد.

 

زنان در شبکه در دستیابی زنان به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت تلاش می کند."سلامتی به بهزیستی کامل جسمی، روحی و اجتماعی اطلاق می‌شود و صرفاً عدم وجود بیماری یا ضعف نیست.” (مقدمه قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۹۴۶ توسط کلیه اعضای سازمان بهداشت جهانی به عنوان تعریف عملیاتی از سلامتی به تصویب رسید.) کاملاً مستند است که بدون دسترسی مناسب به خدمات سقط جنین ایمن، زنان داوطلبانه سلامتی و حتی جان خود را برای دسترسی به سقط جنین به صورت مخفیانه و با کمک افراد فاقد صلاحیت و در شرایط غیر بهداشتی به خطر می اندازند. بنابراین، برای محافظت از زندگی و سلامت زنان باردار، دسترسی به سقط‌جنین قانونی و ایمن، ضروری است.

 

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide