اهدای کمک مالی

خدمات زنان در وب  فقط از طریق کمک های مالی سخاوتمندانه شما امکان پذیر است.

در واقع این کمک مالی شماست که تضمین ‌کننده بقا و ادامه فعالیت مرکز مشاوره ما در پاسخ دادن به سوالات زنان از سراسر  جهان و پشتیبانی آن ها در دسترسی به خدمات سقط‌جنین دارویی ایمن می‌شود. کمک مالی ۹۰ یورویی موجب دسترسی یک نفر به خدمات بهداشتی بسیار ضروری خواهد شد.