in a clinic or hospital with surgery

Här är några aborthistorier med detta nyckelord.

1524 in a clinic or hospital with surgery