Important links

 

 • Ndidinga iipilisi zokukhupha isisu

  Ingaba ukhulelwe kodwa awufuni ukumgcina umntwana? Lenkonzo yokukhupha isisu ekwi-intanethi ikunceda ukuba ufumane iipilisi ezikhuselekileyo zokukhupha isisu. Read more »

 • Yayiloluphi usuku lokuqala ukugqibela kwakho ukuya exesheni?

  Khetha inyanga nosuku. Cinga ngoba yayilusuku olunjani: Kwakuyimpelaveki okanye Kwaku Phakathi evekini? Wawuse msebenzini okanye eskolweni okanye ekhaya? Ingaba kwakukho umsitho owawuqhubeka, umbhiyozo okanye itheko lesikolo?

  Namhlanje uneentsuku eziy  ukhulelwe ( iiveki eziy  Kunye neentsuku eziy).

   Ukukhupha isisu ngokwezonyango kwenzeka kakuhle ukuba amayeza uwathathe kwangethuba iinyanga zakho zisephantsi ekukhulelweni kwakho kwaye kwenzeka kakuhle ukuyotsho kwiintsuku iziy70 (iiveki ezilishumi) ukhulelwe.    

 • Get contraceptives!

  Because many women still do not have access to contraceptives, Women on Web can also offer them. You will be asked to make a donation, depending on the type of contraceptives you will apply for. For more information on what type of contraception is good for you, check here:
  http://srhr.org… Read more »

 • Read more »

 • Share your story

  Upload your portrait and share your experience.
  Break the taboo and give mental support to women around the world.
  (You can also just write about your experiences. Photo is not required)
  If you need help, please email info@womenonweb.org! Read more »

 • "How to do a medical abortion" Sound and animation

  Read more »

 • Information about the Use of Misoprostol Pills Available Locally

  In some countries misoprostol is available in pharmacies and it might be a better option to do an abortion with misoprostol alone. To terminate a pregnancy up to 12 weeks, a woman needs 12 pills of misoprostol. Read more »

 • Questions and Answers overview

  Whether you are a woman in need of an abortion, a journalist or are just curious about this service, here we try to answer all possible questions you might have. Read more »

 • Terms of Use and Privacy Policy

  Women on Web subscribes to the World Health Organization's definition of health: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity"    It is well documented that without reasonable access to safe abortion… Read more »

 • O Kobiety w Sieci

  Women on Web (Kobiety w Sieci) jest cyfrową wspólnotą kobiet, które miały aborcję oraz osób i organizacji, które popierają prawa aborcyjne. Read more »

 • About Women on Web

  Women on Web is a Canadian non-profit organization, providing help and information on safe abortion and contraception. Founded in 2005 by Dr. Rebecca Gomperts, Women on Web is a team of medical doctors, researchers, activists, and help desk members. Women on Web advocates for and facilitates access… Read more »