How to get a safe medical abortion? Protect your health and life!

 

This online medical abortion service helps women around the world gain access to a safe medical abortion (with the pills mifepristone and misoprostol) in order to reduce the number of deaths due to unsafe abortions.

This website refers you to licensed doctor who can provide you with a medical abortion. After you complete the following online consultation and if there are no contraindications, the medical abortion (with the pills mifepristone and misoprostol) will be delivered to you. A medical abortion can be done safely at home as long as you have good information and have access to emergency medical care in the rare case that there are complications.

  • Kailangan ko ng aborsyon

    Hindi mo ba kagustuhang mabuntis? Ang online medical abortion service na ito ay tumutulong sa mga kababaihan upang makapagsagawa ng ligtas na pagaaborsyon gamit lamang ang tableta upang mabawasan ang bilang ng mga namamatay dahil sa hindi ligtas na pagpapalaglag.
    Semua informasi terkait… Read more »