Magbigay ng Donasyon

Maraming salamat sa iyong interes sa pakikipaglaban para sa kalusugan at karapatan ng mga kababaihan na magkaroon ng ligtas na serbisyo ng pagaaborsyon. Sa pagpapahayag ng iyong saloobin at pagpapadala ng iyong donasyon sa Women on Web, ikaw ay nagpapahayag para sa lahat ng kababaihan sa buong mundo. Ang ibinibigay na website at serbisyo ay naging posible lamang dahil sa bukas-palad na donasyon mula sa mga taong may mabuting kalooban.

Ang Women on Web ay kumunidad ng mga kababaihan na naglalayong nakasiguro na lahat ng kababaihan ay may sapat na impormasyon at may daan para sa ligtas na pagaaborsyon.Ang donasyon ay para makatiyak na patuloy na masasagot ang mga katanungan tungkol sa ligtas na serbisyo ng medikal na pagaaborsyon. Ang mga donasyon para sa Women on Web ay ginawa para sa Women,s  Wallet, isang non-profit na organisasyon. Ang mga donasyon ay gagamitin upang mapanatiling online ang website at pambayad sa gastusin para sa serbisyo.