Maraming salamat sa iyong donasyon!

 

90 euro

Ang mga donasyon ay para mapanatiling on-line ang website , at para mapunan ang mga bayarin sa mga serbisyong ibinibigay, at upang makasiguro na maipagpapatuloy pa ang pagtulong sa ibang mga kababaihan na mangangailangan ng tulong.

Ang iyong donasyon ay parte ng tinatawag na chain of solidarity. Ang serbisyo para sa iyong pagpapalaglag ay sinuportahan ng ibang babae, at ang iyong donasyon ay para naman sa ibang babae na mangangailang ng serbisyo.

Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, at kung ang iyong kahilingan para sa medikal na pagaaborsyon ay naipasa na , ang konsultasyon ay tapos na. Ang doktor ay makikipag ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email pagkatapos na makumpirma niya ang resibo ng iyong donasyon.

Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa tulong at serbsyo para sa pagaaborsyon, mangyaring pumunta sa  tanong at kasagutan 

Paki close na lamang ang browser ngayon, Salamat.