ปฎิทินคำนวนการตั้งครรภ์

เครื่องมือด้านล่างเป็นปฏิทินตั้งครรภ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถนับอายุครรภ์ของคุณว่านานเท่าใดแล้ว โดยใส่วันแรกของประจำเดือนเดือนล่าสุดของคุณด้านล่าง

อายุครรภ์ของคุณคือ N วัน (N สัปดาห์ N วัน)

การทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยามีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำภายในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์

บริการยาทำแท้งออนไลน์ของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยในประเทศของตุณได้และอายุครรภ์ของคุณ ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ เพียงกรอกแบบประเมินสุขภาพของคุณที่นี่ ยาจะถูกส่งถึงที่อยู่ของคุณโดยเร็ว