ปฎิทินคำนวนการตั้งครรภ์

เครื่องมือด้านล่างจะช่วยให้คุณสามารถประเมินว่าคุณตั้งครรภ์ได้นานเท่าใดแล้ว ใส่วันที่มีเมนส์ครั้งสุดท้ายข้างล่างนี้ – วันแรกที่คุณเริ่มมีเมนส์ ซึ่งจะช่วยคุณนับว่าคุณท้องได้กี่วันแล้ว

วันนี้คุณได้ตั้งครรภ์มาแล้ว วัน ( สัปดาห์ และ วัน).

การทำแท้งด้วยยาทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ มีประสิทธิภาพดีที่สุดจนถึงวันที่ 63 (สัปดาห์ที่ 9) ของการตั้งครรภ์