ปฎิทินคำนวนการตั้งครรภ์

เครื่องมือด้านล่างเป็นปฏิทินตั้งครรภ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถนับอายุครรภ์ของคุณว่านานเท่าใดแล้ว โดยใส่วันแรกของประจำเดือนเดือนล่าสุดของคุณด้านล่าง

อายุครรภ์ของคุณคือ วัน ( สัปดาห์ วัน)

"ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ยาในอายุครรภ์น้อย ๆ ยิ่งเริ่มใช้ยาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์

บริการยุติการตั้งครรภ์ออนไลน์ของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้หากคุณตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยอายุครรภ์ของคุณต้องน้อยกว่า 10 สัปดาห์ และไม่สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอื่น ๆ ได้ 
โปรดทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ได้ ที่นี่