ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อมูลข้างล่าง และขอบเขตการใช้งาน อย่างระมัดระวัง

 • ฉันยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้กับการรับคำแนะนำออนไลน์นี้จะถูกเปิดเผยให้กับหมอ
 • การทำแท้งด้วยยาประกอบด้วยการรับคำปรึกษาออนไลน์ การส่งยาถึงบ้าน และ การติดตามออนไลน์
 • ฉันยืนยันว่าได้ตอบทุกคำถามด้วยความเป็นจริง
 • ฉันยืนยันว่าจะไปหาหมอทันทีที่พบว่ามีอาการแพ้ หรืออาการแทรกซ้อนใดๆ
 • ฉันยืนยันว่าได้อ่านข้อมูลและคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำแท้งด้วยยา
 • ฉันยืนยันว่าการทำแท้งด้วยยาใช้สำหรับตัวฉันเท่านั้น
 • ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรใช้ยาหลังจากการตั้งครรภ์ได้ 10 สัปดาห์ หรือเมื่อฉันตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือใส่ห่วงอนามัย หรือมีข้อห้ามใช้ใดๆ ที่กล่าวถึงไว้ในแผ่นข้อมูล
 • ฉันได้อ่านข้อมูลทั้งหมด และรู้ว่าจะใช้ยาเพื่อทำแท้งอย่างไร
 • ฉันได้ตอบคำถามทางการแพทย์ทุกข้ออย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และ ข้อมูลทั้งหมดที่ฉันได้ให้ไปในระหว่างการรับคำปรึกษาออนไลน์เป็นความจริงและฉันยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ได้โดยไม่เปิดเผยนามสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการเผยแพร่
 • ฉันรู้ว่ามีผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนอย่างไรในการทำแท้งด้วยยาที่ฉันได้ขอไป
 • ฉันได้ทำข้อตกลงนี้ด้วยเจตน์จำนงอิสระของฉันเอง และโดยที่ฉันได้มีสิทธิเลือก
 • ฉันขอรับผิดชอบข้อตกลงนี้ด้วยตัวของฉันเอง
 • ฉันขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการทำแท้งด้วยยา และการใช้ยาเพื่อทำแท้งที่ฉันได้ขอไป
 • ฉันยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันเองในการทำอุลตร้าซาวด์และไปตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้มีความเจ็บป่วยใดๆ หรือ ความผิดปกติใดๆ ที่ทำให้การทำแท้งด้วยยาไม่เหมาะสมสำหรับฉัน
 • ฉันเข้าใจดีว่าไม่มีหมอ พยาบาล หรือใครจะสามารถรับรองได้ว่าการทำแท้งด้วยยาที่ฉันได้ขอไปจะให้ผลตามที่ฉันคาดหวัง ฉันเข้าใจว่าการทำแท้งด้วยยาที่ฉันได้ขอไปสามารถมีผลข้างเคียงหรือล้มเหลวได้

The full terms of use can be read in English here