Adakah pengguguran secara perubatan meningkatkan risiko kanser payudara?

Tidak, menjalani pengguguran yang dirangsang tidak meningkatkan peluang mana-mana wanita untuk menghidap kanser payudara.

Maklumat saintifik tambahan:

“Pengguguran tidak meningkatkan risiko mana-mana wanita untuk menghidap kanser. Kajian epidemiologi yang tidak tepat menjerumus kepada tuntutan bahawa pengguguran meningkatkan risiko seseorang wanita untuk menghidap kanser payudara di kemudian hari. …Setelah meneliti bukti, kedua-dua Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Institut Kanser Negara di Amerika Syarikat telah bersetuju bahawa tiada bukti yang kukuh dan boleh dipercayai untuk menyokong hubungan di antara pengguguran dan kanser payudara ".30