محاسبه مدت بارداری

Today you are pregnant days ( weeks and days).

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی سقط‌جنین دارویی در اوایل بارداری بهتر عمل می‌کند و نهایتا تا هفته ۱۲ بارداری بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

لطفا توجه داشته باشید که اگر ناخواسته باردار شده اید، کمتر از ۱۰ هفته باردار هستید و برای دستیابی به سقط جنین بی‌خطر تلاش می‌کنید، خدمات سقطجنین آنلاین ما می تواند به شما کمک کند. لطفاً مشاوره آنلاین را در اینجا پر کنید.