چگونه از بارداری و طول مدت آن آگاه می ‌شوید؟

علائم اولیه، آزمایش، سونوگرافی و تخمین طول مدت بارداری بر اساس آخرین عادت ماهانه، همگی از راههای ممکن برای آگاهی از بارداری هستند.

بیشتر زنان در صورتی که از نظر جنسی فعال باشند و عادت ماهانه‌شان به تاخیر بیافتد، تشخیص می‌دهند که باردار هستند. تهوع، درد سینه‌ها و خستگی نیز از علائم معمول در اوایل بارداری می باشند.

 

سونوگرافی و یا آزمایش بارداری تنها راه‌هایی‌ هستند که از طریق آن‌ها می‌توان به سرعت از باردار بودن اطمینان حاصل کرد. آزمایش بارداری را از اولین روزی که عادت ماهانه‌‌تان به تاخیر افتاده به بعد می‌توان انجام داد. قبل از این زمان، سطح هورمون‌های بارداری تولید شده در خون پایین‌تر از آن‌ است که در آزمایش دیده شود و ممکن است که نتیجه آزمایش به خطا منفی شود.

 

اگر سونوگرافی انجام شود، پزشک می تواند مدت دقیق بارداری را تعیین کند. پزشکان بدون سونوگرافی هم می‌توانند مدت بارداری را تخمیین بزند. ولی تست بارداری این اطلاعات را نشان نخواهد داد.

 

خانم‌ها نیز می‌توانند مدت زمان بارداری خودشان را محاسبه کنند. کافی‌ست که اولین روز آخرین عادت ماهانه‌شان را بدانند و با احتساب اولین روز به عنوان روز اول بارداری تا امروز شروع به شمارش کنند.

 اطلاعات علمی بیشتر:

 

مطالعات نشان می دهد که زنان قادر هستند به تنهایی این کار را انجام دهند.

 در ایالات متحده و هند پژوهشی انجام شد تا مشخص شود آیا زنان می توانند مدت زمان بارداری خود را محاسبه کنند. به زنان تقویم ها و کار برگه‌های داده شد، تا به آنها در انجام محاسبات کمک کند. از هر ۱۰۰  زن در گروه مورد مطالعه در آمریكا ، ۹۸ زن و از هر ۱۰۰ زن در گروه  مورد مطالعه در هند، ۹۸ نفر قادر به تخمین مدت بارداری خود بودند. تقریباً ۹ زن از ۱۰ زن می‌توانند طول بارداری خود را محاسبه کنند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به تنهایی از میفپریستون و میزوپروستول استفاده کنند. از این مطالعات نتیجه‌گیری شد که: "اکثریت قریب به اتفاق خانم‌هایی که درخواست سقط جنین در سه ماهه اول بارداری را دارند، ‌می‌توانند مدت باداری خود را با حدی از خطا که از نظر بالینی برای انجام سقط‌جنین دارویی بی‌اهمیت است، محاسبه کنند. ۱۰۷، ۲