تا هفته‌ي چندم بارداری می‌توانید سقط‌جنین دارویی انجام دهید؟

شما می توانید تا هفته ۱۲ بارداری در خانه سقط‌جنین دارویی انجام دهید.

 

اطلاعات علمی بیشتر:

 

اثبات شده است که سقط‌جنین در طی سه ماهه اول بارداری (۱۲ هفته) موثر بوده و در سه ماهه دوم بارداری نیز با موفقیت انجام شده است.۱۳ در سال ۲۰۰۴ کالج سلطنتی زنان و زایمان اظهار داشت که سقط‌جنین با استفاده از ترکیب دو داروی میفپریستون و میزوپروستول می تواند جایگزین مطمئن و موثری برای سقط‌جنین از طریق جراحی برای زنانی که بین ۹ تا ۱۳ هفته بادار هستند، باشد.۲۰

سقط جنین در سه ماهه دوم می تواند در یک مرکز بهداشتی یا بیمارستانی انجام شود.۴