شرایط استفاده


لطفا اطلاعات زیر و شرایط استفاده را به دقت مطالعه کنید.

من موافقت می‌کنم که اطلاعاتی که در پرسشنامه آنلاین ارائه کرده‌ام، در اختیار پزشک خواهد گرفت.

سقط‌جنین دارویی شامل پرسشنامه آنلاین، تحویل بسته دارو در خانه و پیگیری‌‌های بعدی آنلاین می‌باشد.

بدین وسیله اعلام می‌کنم که به همه سوالات صادقانه پاسخ داده‌ام.

متعهد می‌گردم که در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک (حساسیتی) و یا عارضه‌ها بلافاصله به پزشک مراجعه کنم.

اعلام می‌کنم که سقط‌جنین دارویی را برای مصرف شخصی درخواست کرده‌ام.

من آگاه هستم که این داروها را نباید مصرف کنم اگر: طولانی‌تر از ۹ هفته باردار هستم، بارداری خارج رحمی دارم و یا حتی یکی از موارد منع مصرف ذکر شده در برگه اطلاعاتی در مورد من صدق می‌کند.

من تمامی دستورالعمل‌ها را مطالعه کرده‌ام و از چگونگی مصرف داروهای سقط‌جنین آگاهی دارم.

من به تمامی سوالات پزشکی صادقانه پاسخ داده‌ام و اطلاعاتی که در طول مشاوره آنلاین ارائه کرده‌ام حقیقت است.‬ اجازه می‌دهم که این اطلاعات به صورت ناشناس برای تجزیه و تحلیل آماری و انتشار استفاده شود.

من از عوارض جانبی و مشکلات احتمالی سقط‌جنین دارویی درخواست شده آگاه هستم.

من این موافقت نامه را آزادانه و به اراده خود انجام داده‌ام
من مسئولیت کامل درخواست سقط‌جنین دارویی و مصرف داروهای سقط‌جنین را می‌پذیرم.

من بدین وسیله اعلام می‌کنم که مسئولیت انجام سونوگرافی و داشتن معاینه پزشکی منظم به منظور اطمینان از نداشتن هرگونه بیماری و یا نقص‌عضوی که مانع سقط‌جنین دارویی شود، بر عهده من می‌باشد.

من آگاه هستم که هیچ پزشک و یا پرستاری نمی‌تواند تضمین دهد که نتیجه دلخواه را از سقط‌جنین دارویی درخواست شده خواهم گرفت. من از امکان بروز عوارض جانبی و عدم موفقیت سقط‌جنین دارویی درخواست شده آگاهم.

 

The full terms of use can be read in English here