اگر اِرهاش RH خونی منفی داشته باشید، در سقطجنین چه تاثیری دارد؟

معمولاً پزشکان به زنانی که می‌خواهند سقط جنین (از طریق جراحی) داشته باشند و یا زایمان کنند، توصیه می کنند که آمپول ضدگلوبولین تزریق کنند. دلیل این امر این است که اگر جنین دارای ارهاش مثبت باشد و در صورت تبادل خون، مادر می تواند آنتی‌بادی‌هایی در خون خود ایجاد کند که می‌تواند نوزاد متولد شده بعدی را تحت تأثیر قرار دهد.

 

با این حال، تحقیقات انجام شده در مورد سقط جنین پزشکی در اوایل بارداری و همچنین سقط‌جنین خودبه‌خودی در سه ماهه اول بارداری (۱۲ هفته اول) نشان داده است که یا هیچ تبادلی در خون جنین و مادر اتفاق نمی‌افتد و یا این تبادل بسیار ناچیز است. این تبادل ناچیز باعث تولید مقدار قابل توجهی آنتی بادی در بدن مادر ‌نمی شود که بتواند جنین بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. ۶۲ ۱۰۷

ما به شما توصیه نمی کنیم که ایمنوگلوبولین آنتی دی تزریق کنید. اما اگر احساس عدم اطمینان می‌کنید، باید اندکی پس از سقط جنین دارویی به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید و بگویید که سقط خودبه‌خودی کرده‌اید و ارهاش منفی هستید. در اینصورت بستگی به نظر پزشک دارد که این آمپول را برای شما تجویز کند یا نه.

 

اطلاعات علمی بیشتر:

شواهد محدودی وجود دارد که نشان می دهد اگر ایمونوگلوبولین ضد دی در ۱۲ هفته اول به زنان دارای خونریزی واژینال تزریق شود، این امر از آلرژی در مادر و ظهور بیماری های همولیتیک در نوزادان جلوگیری می کند. تجویز ایمونوگلوبولین ضد دی به زنان Rh منفی که در سه ماهه اول بارداری سقط خودبه‌خودی دارند، براساس نظر متخصصین در تجربه خونریزی جنینی در اواخر بارداری است و بنابراین استفاده از آن برای خونریزی در سه ماه اول بارداری مبتنی بر شواهد نمی‌باشد. ۶۲ ۱۰۷