trapped

Nanga amanye amabali okuqhomfa ngala magama aphambili.

780 trapped